Hyundai Ninh Bình

TÍCH LŨY VÀ ĐỔI ĐIỂM

 Sau khi Hội viên sử dụng dịch vụ tài khoản hội viên sẽ được tích một số điểm theo tỷ lệ tương ứng gọi là Điểm tích lũy. Điểm tích lũy có hai chức năng:

 - Điểm tích lũy dùng để xét hạng hay gọi là điểm xét hạng. Điểm tích lũy có thời hạn trong mỗi kỳ xét hạng. Sau một kỳ xét hạng hoặc khi KH lên hạng, điểm xét hạng sẽ reset lại từ 0.

 - Điểm tích lũy dùng để tiêu dùng/ chi trả khi sử dụng dịch vụ của Đại lý ở các lần tiếp theo hay gọi là điểm tiêu dùng. Điểm tiêu dùng có thời hạn sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm tích lũy.

 Tỷ lệ tích điểm và đổi điểm: Theo từng hạng thẻ

+  Hạng S(Bạc): 1 VND sử dụng dịch vụ = 0.03 điểm tích lũy (cả điểm xét hạng và điểm tiêu dùng). (Điểm tích lũy tương ứng 3% tiền sử dụng dịch vụ)

+ Hạng G (Vàng): 1 VND sử dụng dịch vụ = 0.05 điểm tích lũy (cả điểm xét hạng và điểm tiêu dùng). (Điểm tích lũy tương ứng 5% tiền sử dụng dịch vụ)

+ Hạng P(Bạch kim): 1 VND sử dụng dịch vụ = 0.07  điểm tích lũy (cả điểm xét hạng và điểm tiêu dùng). (Điểm tích lũy tương ứng 7% tiền sử dụng dịch vụ)

 (*) Giá trị sử dụng dịch vụ không bao gồm các khoản thanh toán được bảo hiểm chi trả.

 - 1 điểm tiêu dùng sẽ đổi được 1 VNĐ để sử dụng chi trả các khoản làm dịch vụ tại Đại lý ở các lần tiếp theo

- Điểm tiêu dùng không được quy đổi ra tiền mặt.

Ví dụ:  -  Hội viên có thẻ hạng bạc làm bảo dưỡng và tự thanh toán 1 triệu vnđ sẽ tích lũy được 30,000 điểm xét hạng và  30,000 điểm tiêu dùng.

      - Hội viên có thể sử dụng 30,000 điểm tiêu dùng để khấu trừ 30,000 vnđ vào số tiền chi trả làm dịch vụ lần sau.