Hyundai Ninh Bình
GRAND I10
GRAND I10
Kích hoạt một tôi mới

Grand i10 1.2 MT Base

360.000.000 VNĐ

Grand i10 1.2 AT Tiêu Chuẩn

405.000.000 VNĐ

Grand i10 1.2 AT

435.000.000 VNĐ

Grand i10 sedan 1.2 MT Base

380.000.000 VNĐ

Grand i10 sedan 1.2 AT Tiêu Chuẩn

425.000.000 VNĐ

Grand i10 sedan 1.2 AT

455.000.000 VNĐ
Dự toán chi phí
ALL NEW STARGAZER
ALL NEW STARGAZER
Ngôi sao gia đình

Stargazer 1.5 AT tiêu chuẩn

575.000.000 VNĐ

Stargazer 1.5 AT đặc biệt

625.000.000 VNĐ

Stargazer 1.5 AT cao cấp

675.000.000 VNĐ

Stargazer 1.5 AT cao cấp 6 chỗ

685.000.000 VNĐ
Dự toán chi phí
ACCENT 2021
ACCENT 2021
Kiến tạo lối đi riêng

Accent 1.4L MT tiêu chuẩn base

426.500.000 VNĐ

Accent 1.4L MT

472.500.000 VNĐ

Accent 1.4L AT

501.500.000 VNĐ

Accent 1.4L AT Đặc biệt

542.500.000 VNĐ
Dự toán chi phí
ALL NEW ELANTRA
ALL NEW ELANTRA
Thức tỉnh bản lĩnh

Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn

599.000.000 VNĐ

Elantra 1.6 AT

669.000.000 VNĐ

Elantra 2.0 AT

729.000.000 VNĐ

Elantra N Line

799.000.000 VNĐ
Dự toán chi phí
SANTA FE 2021
SANTA FE 2021
BỨT PHÁ TIÊN PHONG

Santafe 2.5 xăng tiêu chuẩn

1.055.000.000 VNĐ

Santafe 2.2 dầu tiêu chuẩn

1.155.000.000 VNĐ

Santafe 2.5 xăng cao cấp

1.275.000.000 VNĐ

Santafe 2.2 dầu cao cấp

1.375.000.000 VNĐ
Dự toán chi phí
ALL NEW TUCSON
ALL NEW TUCSON
Khai mở giới hạn

Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn

845.000.000 VNĐ

Tucson 2.0 xăng đặc biệt

955.000.000 VNĐ

Tucson 2.0 dầu đặc biệt

1.060.000.000 VNĐ

Tucson 1.6 Turbo

1.055.000.000 VNĐ
Dự toán chi phí
ALL NEW CRETA
ALL NEW CRETA
Tâm điểm cuộc chơi

Creta 1.5 AT xăng tiêu chuẩn

640.000.000 VNĐ

Creta 1.5 AT xăng đặc biệt

690.000.000 VNĐ

Creta 1.5 AT xăng cao cấp

740.000.000 VNĐ

Creta 1.5 AT xăng cao cấp 2 tone

745.000.000 VNĐ
Dự toán chi phí