Hyundai Ninh Bình

Roadshow giới thiệu sản phẩm

Hyundai Ninh Bình tiến hành giới thiệu những dòng xe mới ra mắt, đây là hoạt động thường xuyên diễn ra khi có xe mới.