Chương trình dịch vụ lưu động

 

Quang cảnh của buỗi lễ diễn ra chương trình dịch vụ lưu động

 

Nhân viên công ty đang chăm sóc xe cho khách hàng