Hyundai Ninh Bình

Chương trình dịch vụ lưu động

 

Quang cảnh của buỗi lễ diễn ra chương trình dịch vụ lưu động

 

Nhân viên công ty đang chăm sóc xe cho khách hàng