Hyundai Ninh Bình

Hội nghị Đại lý Châu Á Thái Bình Dương 2015

Hyundai Thành Công tiếp tục được vinh danh Nhà phân phối của năm 2015 tại một sự kiện khu vực Châu Á Thái Bình Dương do Hyundai Motor tổ chức. Giải thưởng này là được trao duy nhất cho nhà phân phối của Hyundai toàn diện và mọi mặt trong tất cả các hoạt động năm 2015.