Hyundai Ninh Bình

LÁI THỬ VÀ TRẢI NGHIỆM ELANTRA 2016

Lái thử và trải nghiệm Elantra 2016 tại Ninh Bình ngày 13/08/2016  
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Lái thử và trải nghiệm Elantra tại Thanh Hóa ngày 26/11/2016  
 Hình ảnh Roadshow trước sự kiện lái thử  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Chương trình " Lái thử và trải nghiệm Elantra 2016" ngày 26/11/2016 tại quảng trường Lam Sơn - TP Thanh Hóa