Roadshow giới thiệu sản phẩm

Hyundai Ninh Bình tiến hành giới thiệu những dòng xe mới ra mắt, đây là hoạt động thường xuyên diễn ra khi có xe mới.