Hyundai Ninh Bình
Tin khuyến mại
Khuyến mại bán hàng tháng 9.2023 "Đón thu sang, ngàn ưu đãi"

Khuyến mại bán hàng tháng 9.2023 "Đón thu sang, ngàn ưu đãi"

12/09/2023 08:12 | 42 lượt xem
Khuyến mại bán hàng tháng 9.2023 "Đón thu sang, ngàn ưu đãi"
Đón thu sang - Ngàn ưu đãi

Đón thu sang - Ngàn ưu đãi

08/08/2023 02:49 | 453 lượt xem
Đón thu sang - Ngàn ưu đãi
Ưu đãi vàng, đón hè sang

Ưu đãi vàng, đón hè sang

11/07/2023 12:00 | 519 lượt xem
Ưu đãi vàng, đón hè sang
Chương trình“Đón hè sang - Ngàn ưu đãi” áp dụng cho khách hàng đến hết ngày 30/06/2023

Chương trình“Đón hè sang - Ngàn ưu đãi” áp dụng cho khách hàng đến hết ngày 30/0...

07/06/2023 09:54 | 137 lượt xem
Chương trình“Đón hè sang - Ngàn ưu đãi” áp dụng cho khách hàng đến hết ngày 30/0...
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DỊCH VỤ THÁNG 06/2023

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DỊCH VỤ THÁNG 06/2023

31/05/2023 03:58 | 136 lượt xem
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DỊCH VỤ THÁNG 06/2023
Chương trình ưu đãi đặc biệt “Đón hè sang – Ngàn ưu đãi”

Chương trình ưu đãi đặc biệt “Đón hè sang – Ngàn ưu đãi”

18/05/2023 07:45 | 109 lượt xem
Chương trình ưu đãi đặc biệt “Đón hè sang – Ngàn ưu đãi”
Chương trình khuyến mại tháng 4 "Sắm xe chất - Mừng thống nhất"

Chương trình khuyến mại tháng 4 "Sắm xe chất - Mừng thống nhất"

11/04/2023 01:40 | 137 lượt xem
Chương trình khuyến mại tháng 4 "Sắm xe chất - Mừng thống nhất"
SẮM XE HYUNDAI - LÁI TẾT VỀ NHÀ

SẮM XE HYUNDAI - LÁI TẾT VỀ NHÀ

10/01/2023 04:34 | 244 lượt xem
SẮM XE HYUNDAI - LÁI TẾT VỀ NHÀ
SẮM XE HYUNDAI - LÁI TẾT VỀ NHÀ

SẮM XE HYUNDAI - LÁI TẾT VỀ NHÀ

05/12/2022 07:19 | 415 lượt xem
SẮM XE HYUNDAI - LÁI TẾT VỀ NHÀ