Hyundai Ninh Bình

Kinh nghiệm lái xe qua đường ngập nước

💢 KINH NGHIỆM VƯỢT QUA ĐƯỜNG NGẬP NƯỚC 💢

𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̃𝑖 𝑎́𝑚 𝑎̉𝑛ℎ đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎̀𝑖 𝑥𝑒̂́ 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑞𝑢𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̣̂𝑝 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑚𝑢̛𝑎 𝑔𝑖𝑜́. 𝑋𝑒 𝑏𝑖̣ 𝑛𝑔𝑎̣̂𝑝 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑢𝑦 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̉𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̛, ℎ𝑜̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑥𝑒 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝
𝑁𝑒̂́𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑎̃𝑦 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑏𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑢𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̣̂𝑝 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 ℎ𝑎̃𝑦 𝑙𝑢̛𝑢 𝑦́ 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑒̣𝑜 𝑠𝑎𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑖́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛:

  1.  Nếu là đường lạ, 𝗵𝗮̃𝘆 đ𝗶 𝘁𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗰𝗵𝗮̣̂𝗺 𝘃𝗮̀ 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘀𝗮́𝘁 𝘅𝗲 đ𝗶 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 để biết độ ngập và các chướng ngại vật, hố sâu (nếu có). Chuyển hướng nếu cảm thấy không an toàn hoặc ngập vượt quá độ cao an toàn của xe
  2.  𝗧𝗮̆́𝘁 𝗵𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗵𝗼̀𝗮 vì quạt gió quay có thể hút nước và trong động cơ.
  3.  𝗗𝗶 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝘃𝗼̛́𝗶 𝘁𝗼̂́𝗰 đ𝗼̣̂ 𝗰𝗵𝗮̣̂𝗺, 𝘀𝗼̂́ 𝘁𝗵𝗮̂́𝗽 - vòng tua cao, giữ đều ga, hạn chế tạo sóng nước làm ảnh hưởng đến người xung quanh và đẩy nước vào động cơ.
  4.  𝗕𝗮́𝗺 𝘀𝗮́𝘁 𝘁𝗮̂𝗺 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴, 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗼 𝗵𝗼̛𝗻 tránh phần đường bị ngập.
  5.  𝗦𝗮𝘂 𝗸𝗵𝗶 đ𝗮̃ 𝗮𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝘃𝘂̛𝗼̛̣𝘁 𝗾𝘂𝗮 đ𝗼𝗮̣𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗮̣̂𝗽, hãy dừng xe lại vị trí an toàn, kiểm tra xung quanh, loại bỏ rác vướng vào xe hoặc ống xả nếu có. Mang xe đến đại lý gần nhất để kiểm tra nếu có dấu hiệu bất thường.

Hy vọng những chia sẻ trên đây giúp ích cho các bạn khi lái xe trong mùa mưa bão!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🌎 Hyundai Ninh Bình 🌎
☎️Hotline: 094 218 1980
📍Địa chỉ: Lô C5 - KCN Gián Khẩu - Gia Viễn - Ninh Bình
Website: http://hyundai-ninhbinh.vn

Facebook:https://www.facebook.com/hyundaininhbinh3S/