Tin tức chung
Ngắm Genesis Coupe 'độ' dáng Aston Martin tại Hà Nội

Ngắm Genesis Coupe 'độ' dáng Aston Martin tại Hà Nội

17/08/2010 01:42 | 155 lượt xem
Trong một tuần, chiếc Hyundai Genesis Coupe có giá gần 1 tỷ đồng đã được tháo bu...