Hyundai Ninh Bình
CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN HYUNDAI 2023
16/01/2023 10:42 | 1732 lượt xem

 

Nhằm nâng cao trải nghiệm của Quý Khách hàng trong hành trình mua xe Hyundai và sử dụng dịch vụ tại hệ thống Đại lý Hyundai ủy quyền, Công ty Cổ phần liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam ("HTV") trân trọng thông báo Chương trình Hội viên Hyundai thống nhất trên toàn hệ thống chính thức ra mắt tới Quý khách hàng, với các nội dung như sau:

Hội viên Hyundai/Hyundai Membership là Chương trình Khách hàng thường xuyên ("Chương trình") được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam ("HTV") và hệ thống Đại lý Hyundai ủy quyền ("Đại lý") triển khai trên toàn quốc dành cho Khách hàng mua xe hoặc/và sử dụng dịch vụ tại hệ thống Đại lý.

Chính sách của Chương trình như sau:

-                      Thời gian áp dụng: Từ Tháng 1/2023

-                       Đối tượng tham gia: Khách hàng sở hữu xe Hyundai đăng ký tham gia Chương trình Hội viên tại bất kỳ Đại lý Hyundai ủy quyền trên toàn quốc.

-                       Phạm vi áp dụng: Trên toàn hệ thống Đại lý ủy quyền.

1.                  Đăng kí Hội viên:

-                      Đối tượng chương trình: Cá nhân/Tổ chức sở hữu xe Ô tô Hyundai khi mua xe hoặc/và sử dụng dịch vụ Bảo dưỡng/Sửa chữa tại Đại lý và đăng ký tham gia chương trình sẽ được cấp Mã Hội viên và được gọi là Hội viên.

-                      Tài khoản Hội viên: Mỗi tài khoản Hội viên được gắn với duy nhất 01 xe Hyundai. Trường hợp Khách hàng có sở hữu nhiều xe, khi đăng kí tham gia chương trình, sẽ được đăng ký và cấp các tài khoản Hội viên độc lập với nhau.

-                      Hình thức Đăng kí: Đăng ký tại Đại lý Hyundai ủy quyền trên toàn quốc.

2.                  Xét hạng Hội viên:

Danh hiệu Hội viên được xếp từ thấp đến cao gồm Tiêu chuẩn (Standard) - Vàng (Gold) - Bạch Kim (Platinum). Mức phân hạng này dựa vào việc đáp ứng cả hai tiêu chuẩn đồng thời như sau:

- Kỳ xét hạng: là khoảng thời gian xét hạng Hội viên tính từ tháng hiện tại trở về 12 tháng trước đó.

- Trường hợp Xét lên hạng: Hội viên có thể lên hạng (hạng liền trên) ngay khi đạt được điều kiện lên hạng mới (không cần chờ tới đủ 12 tháng để xét lên hạng). Hết kỳ xét hạng hoặc khi Hội viên lên hạng mới, các chỉ số lũy kế để xét hạng và các quyền lợi ưu đãi (không bao gồm điểm tiêu dùng) sẽ trở về mốc 0 để Hội viên tích lũy cho kỳ tiếp theo.

- Để duy trì danh hiệu Hội viên cho 12 tháng tiếp theo (trừ hạng Tiêu chuẩn), Hội viên cần đáp ứng được các tiêu chuẩn tương ứng trong 12 tháng liên tiếp của kỳ xét hạng. Nếu không đáp ứng yêu cầu duy trì hạng, Hội viên sẽ xuống hạng liền dưới. Hạng Tiêu chuẩn không có ngày hết hạn duy trì, trừ trường hợp chấm dứt tài khoản Hội viên được quy định trong điều lệ chung của chương trình.

3.                  Ưu đãi và quyền lợi dành cho Hội viên:

Áp dụng tại bất kỳ Đại lý Hyundai ủy quyền (Ưu đãi về dịch vụ không áp dụng tại Đại lý 1S)