Hyundai Ninh Bình

CÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA VÀ CẤP THẺ

- Cá nhân/Tổ chức sở hữu xe Hyundai đăng ký tham gia chương trình thành công sẽ được cấp tài khoản + thẻ hội viên, và được gọi là Hội viên.

 - Mỗi tài khoản/thẻ hội viên được gắn với duy nhất 01 xe Hyundai. Trường hợp KH có sở hữu nhiều xe thì sẽ được đăng ký và cấp các tài khoản + thẻ hội viên độc lập với nhau.

 - Hội viên sẽ nhận được thẻ trong vòng từ 10 đến 15 ngày kể từ khi đăng ký thành công hoặc cập nhật hạng Hội viên mới.

 - Hội viên cần xuất trình thẻ Hội viên khi sử dụng các quyền lợi Hội viên của mình.

 - Các trường hợp cấp thẻ cụ thể:

Trường hợp

Yêu cầu

- Cấp thẻ mới khi đăng ký tham dự chương trình và đủ điều kiện cấp thẻ

- Nhập Mẫu đăng ký tại Đại lý

- Cung cấp bản chụp Đăng ký xe và chứng minh nhân dân

- Cấp lại thẻ khi Hội viên làm mất thẻ(Hội viên có thể liên hệ Hotline để thông báo tạm khóa thẻ trong trường hợp bị mất thẻ)

- Cấp lại thẻ khi Hội viên tăng/xuống hạng