Hyundai Ninh Bình

QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

1/ Quyền lợi hội viên

 

 

 

 

 

Quyền lợi

hội viên

 

SILVER 

GOLD 

PLATINUM 

1. Tặng điểm tiêu dùng (*) trị giá doanh thu (không bao gồm dịch vụ

thanh toán qua bảo hiểm)

3%

5%

7%

2. Tặng điểm tiêu dùng khi khách hàng mua thêm xe. Hội viên mua thêm xe sẽ được tặng điểm vào tài khoản hội viên của xe mới. Điều kiện tặng điểm là hai tài khoản hội viên có trùng số CMND/CCCD

100.000 điểm

150.000 điểm

200.000 điểm

3. Tặng điểm tiêu dùng ( tích điểm vào thẻ)  vào ngày sinh nhật  KH.  KH  chỉ được  tiêu số tiền đó khi sử dụng dịch vụ tại Đại lý.

50,000 điểm

100,000 điểm

150,000 điểm

4. Miễn phí rửa xe

Ngoại thất

Ngoại thất

Ngoại thất

5. Miễn phí kiểm tra GDS + Nâng cấp AVN

x

x

x

6. Ưu tiên tiếp nhận xe

 

 

x

7. Sử dụng V.I.P Lounge

 

 

x

8. Đưa/ đón KH

 

x

Đưa/đón KH không qúa   5km

x

Đưa/đón KH không qúa 10km

9. Tham dự các event, tiệc mà ĐL tổ chức

 

 

x

2/ Chuyển quyền lợi hội viên

 Khi Hội viên chuyển nhượng/bán xe, Đại lý có quyền bãi miễn danh hiệu Hội viên và toàn bộ quyền lợi trong tài khoản Hội viên sẽ bị huỷ bỏ trừ trường hợp ngoại lệ sau:

 - Điều kiện:

 + Hội viên lập yêu cầu chuyển toàn bộ quyền lợi sang tài khoản + thẻ hội viên mới được lập khi Hội viên mua xe mới trong vòng 1 tháng kể từ ngày có yêu cầu. Các quyền lợi trong tài khoản hội viên cũ sẽ được chuyển khi tài khoản/thẻ mới của Hội viên được kích hoạt. Sau một tháng Hội viên không mua xe mới và đăng ký tham gia chương trình, tài khoản + thẻ hội viên cũ cùng các quyền lợi liên quan sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.

 + Ngoại lệ này chỉ áp dụng với Hội viên hạng Gold/Vàng trở lên.

 - Hội viên cần thực hiện:

 + Nhập yêu cầu chuyển quyền lợi theo mẫu tại Đại lý và

 + Bàn giao lại thẻ Hội viên đang có hiệu lực tại thời điểm yêu cầu.