Hyundai Ninh Bình

CHẤM DỨT TÀI KHOẢN HỘI VIÊN

Tài khoản Hội viên sẽ chấm dứt nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Hội viên tự nguyện rút không tham gia chương trình

- Hội viên bán/chuyển nhượng xe sang chủ sở hữu khác

- Hội viên vi phạm điều lệ chương trình:

+ Lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích các phần thưởng, các trang thiết bị cơ sở vật chất của Chương trình dành cho Hội viên.

+ Có những hành động gian lận hoặc gây thiệt hại về tài chính, dữ liệu, hình ảnh, thương hiệu cho Chương trình, HTV, Đại lý hoặc các đối tác (nếu có) của Chương trình.

+ Có những hành động khác mà HTV cho rằng đã vi phạm Điều lệ Chương trình.
Trong trường hợp chấm dứt tài khoản Hội viên, các quyền lợi còn lại của Hội viên sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.