Hyundai Ninh Bình

HẠNG HỘI VIÊN

Danh hiệu Hội viên được xếp từ thấp đến cao gồm Tiêu chuẩn (Standard) - Vàng (Gold) - Bạch Kim (Platinum). Mức phân hạng này dựa vào việc đáp ứng cả hai tiêu chuẩn đồng thời như sau:

- Kỳ xét hạng: là khoảng thời gian xét hạng Hội viên tính từ tháng hiện tại trở về 12 tháng trước đó. Trường hợp Xét lên hạng: Hội viên có thể lên hạng (hạng liền trên) ngay khi đạt được điều kiện lên hạng mới (không cần chờ tới đủ 12 tháng để xét lên hạng). Hết kỳ xét hạng hoặc khi Hội viên lên hạng mới, các chỉ số lũy kế để xét hạng và các quyền lợi ưu đãi (không bao gồm điểm tiêu dùng) sẽ trở về mốc 0 để Hội viên tích lũy cho kì tiếp theo.

- Để duy trì danh hiệu Hội viên cho 12 tháng tiếp theo (trừ hạng Tiêu chuẩn), Hội viên cần đáp ứng được các tiêu chuẩn tương ứng trong 12 tháng liên tiếp của kì xét hạng.  Nếu không đáp ứng yêu cầu duy trì hạng, Hội viên sẽ xuống hạng liền dưới. Hạng Tiêu chuẩn không có ngày hết hạn duy trì trừ trường hợp chấm dứt tài khoản Hội viên được quy định trong điều lệ chung.

2/ Xét hạng hội viên

 - Việc xét hạng hội viên dựa trên hai yếu tố: Số lượt làm dịch vụ và Điểm xét hạng tích lũy được trong kỳ xét hạng.

 - Kỳ xét hạng: 12 tháng kể từ khi mở thẻ hoặc từ khi cập nhật hạng thẻ mới.

  + Xét lên hạng: Hội viên có thể lên hạng ngay khi đạt được điều kiện lên hạng mới (không cần chờ tới đủ 12 tháng để xét lên hạng)

 + Xét Duy trì hoặc xuống hạng: khi đủ 12 tháng kể từ khi mở thẻ hoặc cập nhật hạng thẻ mới, thẻ hội viên sẽ được xét hạng lại.

 + Nếu đáp ứng điều kiện của hạng hiện tại: duy trì hạng

 + Nếu không đáp ứng duy trì hạng hiện tại: xuống hạng liền dưới hoặc hủy thẻ nếu không duy trì được hạng thẻ thấp nhất (thẻ bạc)

3/ Tích lũy và đổi điểm

 Sau khi Hội viên sử dụng dịch vụ tài khoản hội viên sẽ được tích một số điểm theo tỷ lệ tương ứng gọi là Điểm tích lũy. Điểm tích lũy có hai chức năng:

 - Điểm tích lũy dùng để xét hạng hay gọi là điểm xét hạng. Điểm tích lũy có thời hạn trong mỗi kỳ xét hạng. Sau một kỳ xét hạng hoặc khi KH lên hạng, điểm xét hạng sẽ reset lại từ 0.

 - Điểm tích lũy dùng để tiêu dùng/ chi trả khi sử dụng dịch vụ của Đại lý ở các lần tiếp theo hay gọi là điểm tiêu dùng. Điểm tiêu dùng có thời hạn sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm tích lũy.

 Tỷ lệ tích điểm và đổi điểm: Theo từng hạng thẻ

+  Hạng S(Bạc): 1 VND sử dụng dịch vụ = 0.03 điểm tích lũy (cả điểm xét hạng và điểm tiêu dùng). (Điểm tích lũy tương ứng 3% tiền sử dụng dịch vụ)

+ Hạng G (Vàng): 1 VND sử dụng dịch vụ = 0.05 điểm tích lũy (cả điểm xét hạng và điểm tiêu dùng). (Điểm tích lũy tương ứng 5% tiền sử dụng dịch vụ)

+ Hạng P(Bạch kim): 1 VND sử dụng dịch vụ = 0.07  điểm tích lũy (cả điểm xét hạng và điểm tiêu dùng). (Điểm tích lũy tương ứng 7% tiền sử dụng dịch vụ)

 (*) Giá trị sử dụng dịch vụ không bao gồm các khoản thanh toán được bảo hiểm chi trả.

 - 1 điểm tiêu dùng sẽ đổi được 1 VNĐ để sử dụng chi trả các khoản làm dịch vụ tại Đại lý ở các lần tiếp theo

- Điểm tiêu dùng không được quy đổi ra tiền mặt.

Ví dụ:  -  Hội viên có thẻ hạng bạc làm bảo dưỡng và tự thanh toán 1 triệu vnđ sẽ tích lũy được 30,000 điểm xét hạng và  30,000 điểm tiêu dùng.

      - Hội viên có thể sử dụng 30,000 điểm tiêu dùng để khấu trừ 30,000 vnđ vào số tiền chi trả làm dịch vụ lần sau.

4/ Điều kiện cho các hạng thẻ

 

Điều kiện xét lên hạng/ mở thẻ

Điều kiện xét duy trì hạng

SILVER

- Có lượt dịch vụ: >= 2 lượt

- Điểm xét hạng: >= 30.000 điểm (tương đương 1 triệu đồng sử dụng dịch vụ)

 

GOLD

- Là Hội viện Silver

- Có lượt dịch vụ: >= 4 lượt

- Điểm xét hạng: >= 250.000 điểm (tương đương 5 triệu đồng sử dụng dịch vụ)

- Có lượt dịch vụ: >= 3 lượt

- Điểm xét hạng: >= 200.000 điểm (tương đương 4 triệu đồng sử dụng dịch vụ)

PLATINUM

- Là Hội viên Gold

- Có lượt dịch vụ: >= 6 lượt

- Điểm xét hạng: >= 700.000 điểm (tương đương 10 triệu đồng sử dụng dịch vụ)

- Có lượt dịch vụ: >= 5 lượt

- Điểm xét hạng: >= 560.000 điểm (tương đương 8 triệu đồng sử dụng dịch vụ)

(*) Ghi chú:

 -01 lượt dịch vụ là lượt dịch vụ có phát sinh giá trị (doanh thu) >0 đồng

 -Giá trị sử dụng dịch vụ không bao gồm các khoản thanh toán thông qua bảo hiểm.

5/ Quyền lợi hội viên

 

 

 

 

 

Quyền lợi

hội viên

 

SILVER 

GOLD 

PLATINUM 

1. Tặng điểm tiêu dùng (*) trị giá doanh thu (không bao gồm dịch vụ

thanh toán qua bảo hiểm)

3%

5%

7%

2. Tặng điểm tiêu dùng khi khách hàng mua thêm xe. Hội viên mua thêm xe sẽ được tặng điểm vào tài khoản hội viên của xe mới. Điều kiện tặng điểm là hai tài khoản hội viên có trùng số CMND/CCCD

100.000 điểm

150.000 điểm

200.000 điểm

3. Tặng điểm tiêu dùng ( tích điểm vào thẻ)  vào ngày sinh nhật  KH.  KH  chỉ được  tiêu số tiền đó khi sử dụng dịch vụ tại Đại lý.

50,000 điểm

100,000 điểm

150,000 điểm

4. Miễn phí rửa xe

Ngoại thất

Ngoại thất

Ngoại thất

5. Miễn phí kiểm tra GDS + Nâng cấp AVN

x

x

x

6. Ưu tiên tiếp nhận xe

 

 

x

7. Sử dụng V.I.P Lounge

 

 

x

8. Đưa/ đón KH

 

x

Đưa/đón KH không qúa   5km

x

Đưa/đón KH không qúa 10km

9. Tham dự các event, tiệc mà ĐL tổ chức

 

 

x

6/ Chuyển quyền lợi hội viên

 Khi Hội viên chuyển nhượng/bán xe, Đại lý có quyền bãi miễn danh hiệu Hội viên và toàn bộ quyền lợi trong tài khoản Hội viên sẽ bị huỷ bỏ trừ trường hợp ngoại lệ sau:

 - Điều kiện:

 + Hội viên lập yêu cầu chuyển toàn bộ quyền lợi sang tài khoản + thẻ hội viên mới được lập khi Hội viên mua xe mới trong vòng 1 tháng kể từ ngày có yêu cầu. Các quyền lợi trong tài khoản hội viên cũ sẽ được chuyển khi tài khoản/thẻ mới của Hội viên được kích hoạt. Sau một tháng Hội viên không mua xe mới và đăng ký tham gia chương trình, tài khoản + thẻ hội viên cũ cùng các quyền lợi liên quan sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.

 + Ngoại lệ này chỉ áp dụng với Hội viên hạng Gold/Vàng trở lên.

 - Hội viên cần thực hiện:

 + Nhập yêu cầu chuyển quyền lợi theo mẫu tại Đại lý và

 + Bàn giao lại thẻ Hội viên đang có hiệu lực tại thời điểm yêu cầu.